Onze kleuterschool heeft een gedreven kleuterteam.

Kleuterteam2

Juf Geert, neemt de allereerste schoolstappen van uw peuter op zich en staat dus in het peuterklasje.

In het eerste kleuterklasje staat juf Peggy,

Het tweede kleuterklasje heeft juf Cindy en juf Katrien als kleuterjuf.

Ook onze derde kleuterklas heeft ook twee juffen. Juf Nele en juf Dorien.

Juf Ann en juf Katrien zorgen voor de lichamelijke opvoeding.

In de jongste kleuterklasjes staat kinderverzorgster Chris de kleuterjuffen bij met kleine en grote zaken.