Onze school beschikt ook nog over enkele ondersteunende leerkrachten en personeelsleden:

Juf Irène is zorgcoördinator voor onze lagere school. Juf Dorien doet dit voor de kleuterschool.

Er zijn ook nog drie leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken. Juf Karine geeft de lessen KGD (Katholieke godsdienst), juf Ines geeft NCZ (Niet Confessionele Zedenleer) en juf Bieke geeft PGD (Protestantse godsdienst).

Voor de lessen lichamelijke opvoeding beschikken we over een sportief team bestaande uit meester Kris, juf Ann (turnen) en juf Katrien (zwemmen).

Op het secretariaat van onze school zit juf Mie en meester Bart.

Het busvervoer voor kleine en iets grotere uitstappen gebeurt door Wim, onze buschauffeur. Hij knapt ook nog kleine klusjes op in onze school.

Onze onderhoudsploeg bestaat uit Marina, Bea en Greet. Bea en Marina verzorgen ook nog onze refter tijdens het middageten.