Onze school beschikt ook nog over enkele ondersteunende leerkrachten en personeelsleden:

Juf Lore is de zorgcoördinator voor onze school.

Er zijn ook nog leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken. Juf Karine geeft de lessen KGD (katholieke godsdienst), juf Ines geeft NCZ (Niet Confessionele Zedenleer), juf Bieke geeft PGD (protestantse godsdienst) en meester Muhtat geeft IGD (islamitische godsdienst).

Voor de lessen lichamelijke opvoeding beschikken we over een sportief team bestaande uit meester Kris, juf Ann (turnen) en juf Katrien (zwemmen).

Op het secretariaat van onze school zit juf Mie als beleidsondersteuner en juf Chantal als stafmedewerker van onze scholengemeenschap.

Het busvervoer voor kleine en iets grotere uitstappen gebeurt door Wim, onze buschauffeur. Hij knapt ook nog kleine klusjes op in onze school.

Onze onderhoudsploeg bestaat uit Marina, Bea en Kelly. Bea en Marina verzorgen ook nog onze refter tijdens het middageten.