Onze school beschikt ook nog over enkele ondersteunende leerkrachten en personeelsleden:

Op het secretariaat zit juf Chantal als vestigingscoördinator van onze school en meester Bart als stafmedewerker van onze scholengemeenschap. Meester Bart is ook verantwoordelijk voor IT en logistiek voor alle GOEZO!N-scholen.

Juf Lore is de zorgcoördinator voor onze school. Zij begeleidt de kinderen met zorgen en is, naast de klasleerkracht, ook het aanspreekpunt indien het hier en daar wat moeilijk loopt.

Voor de levensbeschouwelijke vakken geeft juf Karine de lessen KGD (katholieke godsdienst), juf Ines geeft NCZ (niet-confessionele zedenleer), juf Bieke geeft PGD (protestantse godsdienst) en meester Muhtat geeft IGD (islamitische godsdienst).

Voor de lessen lichamelijke opvoeding beschikken we over een sportief team bestaande uit meester Kris (turnen), juf Ann (turnen) en juf Katrien (zwemmen).

Het busvervoer voor kleine en iets grotere uitstappen gebeurt door Wim, onze buschauffeur. Hij knapt ook nog kleine klusjes op in onze school.

Onze onderhoudsploeg bestaat uit Marina, Bea, Greet en Kari,. Bea en Marina verzorgen ook nog onze refter tijdens het middageten.