Kleutertjes die 2,5 jaar geworden zijn, kunnen instappen na iedere vakantie. Hier kan je berekenen wanneer je kind mag instappen.

Inschrijven kan reeds vroeger. Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen broertjes en zusjes van kleuters / leerlingen die bij ons school lopen inschrijven vanaf 1 januari 2022.

Vrije inschrijvingen kunnen vanaf 1 februari 2022.

Voor inschrijvingen kan je altijd terecht tijdens de schooluren en tijdens de kijkdagen. Je kan ook steeds een afspraak maken met de directie. Voor een inschrijving breng je best de ISI-kaart / KidsID mee.
Tijdens de grote vakantie zijn er speciale inschrijfdagen, de laatste week van augustus, telkens in de voormiddag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Kleutertjes die 2,5 jaar geworden zijn, kunnen instappen na iedere vakantie. Inschrijven kan reeds op de dag dat ze 2,5 jaar worden. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er de volgende instapdata:

* donderdag 1 september 2022
* maandag 7 november 2022
* maandag 9 januari 2023
* woensdag 1 februari 2023
* maandag 27 februari 2023
* dinsdag 17 april 2023
* maandag 22 mei 2023

Voor de kleuters die op één van deze instapdata kunnen instappen zijn er ook kijkdagen, telkens tussen 11.00 uur en 12.00 uur:
* maandag 24 oktober 2022
* maandag 19 december 2022
* maandag 23 januari 2023
* maandag 13 februari 2023
* maandag 27 maart 2023
* maandag 15 mei 2023
* maandag 12 juni 2023

Vanaf de leeftijd van drie jaar kan je elk moment instappen tijdens het schooljaar. Bij een schoolverandering is het makkelijk als je het juiste adres van je vroegere school meebrengt.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen i.v.m. het indijken van het Coronavirus, bieden wij ouders aan om digitaal in te schrijven of om op de hoogte gehouden te worden.

Aangezien dit een officieel document is, dient u deze inschrijving op een later moment te handtekenen.
Wij zorgen voor een correct verloop van deze opvolging.

 

Inschrijvingen leerlingen