Alleen zijn sterk, samen zijn we sterker!

SAMEN bouwen we ‘sterk met elkaar en voor elkaar’ aan een fantastische plek om te leren, te spelen, te werken, te lachen, te groeien, …

Een plek waar we kinderen GOEsting willen doen krijgen in leren door ZOveel mogelijk kansen te scheppen en kinderen uit te dagen. 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’

Onze uitdaging is om relevante basiskennis, basisvaardigheden en attitudes te helpen ontwikkelen. Sterk kwaliteitsvol onderwijs wil kinderen voorbereiden op de toekomst. Samen staan we hier sterker in dan alleen.

SAMEN met onze kinderen durven we deze uitdagingen aangaan met dit leerkrachtenteam: 

  • Dit schooljaar hebben wij twee klasjes van het 1ste leerjaar. Juf Annelies neemt de jonge snaken van 1A voor haar rekening en meester Yarne is de meester van de kinderen van 1B.
  • Ook in het tweede leerjaar hebben wij twee klassen. 2A is de klas van meester Pascal en in 2B vinden we juf Eline met haar bengels.
  • In het derde leerjaar is juf Karin de vertrouwde klasjuf. Zij wordt bijgestaan door juf Jolien, die twee namiddagen per week de klas overneemt. 
  • Het vierde leerjaar is de klas van juf Kathleen. 
  • Twee leerkrachten in het vijfde leerjaar. We verdelen de week eerlijk tussen een juf en een meester. Meester Gert staat in het begin van de week voor de leerlingen van het vijfde en juf Sophie is de klasjuf van 5L in de tweede helft van de week.
  • De oudste GOEZO!’kes van onze school vinden we dit schooljaar in twee klassen terug. Juf Patricia zorgt ervoor dat 6A klaar gestoomd wordt voor de stap naar het secundair onderwijs. In 6B neemt juf Goele deze taak voor haar rekening. 
 
Boven v.l.n.r.: Meester Pascal, juf Goele, juf Eline, meester Yarne, juf Sophie
Onder v.l.n.r.: Meester Gert, juf Karin, juf Annelies, juf Jolien, juf Kathleen, juf Patricia