Roel Verbist, directeur van de school. Hij heeft de dagelijkse leiding van onze school. Met hart en ziel bekommert hij zich over de grote en kleine zaken van de school.

Vanaf 1 september 2021 nam hij letterlijk de fakkel over van onze vorige directeur Cis Kegelaers. GOEZO! Kerkeblokken is zijn thuisbasis waar hij met volle GOEsting ZO goed hij kan het team en de kinderen wil inspireren. Daarnaast zal hij ook de taak als pedagogisch directeur van de drie scholen vervullen. Dit in nauwe samenwerking met de andere leden van het directieteam van de Nijlense GOEZO!-scholen. 

directie.kerkeblokken@goezo.be