Bericht naar aanleiding van de coronamaatregelen!

geplaatst in: Geen categorie, Schoolnieuws | 0

Beste bezoeker,

Het is een vreemde situatie nu: een lege school maar toch een heel ijverige groep kinderen en leerkrachten!

Wij blijven wel ter beschikking om uw vragen te beantwoorden. Dit kan telefonisch: 03 410 01 31 of per mail: mie.driesen@kerkeblokken.be.

Het welzijn en de gezondheid van onze kinderen, onze leerkrachten en ons huishoudpersoneel zijn onze allereerste prioriteit. De Corona-epidemie is helaas ook in ons land een realiteit die wij onder ogen moeten zien.

De Nationale Veiligheidsraad heeft daarom beslist om de lessen te schorsen in alle scholen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor de gemeentelijke basisscholen?

Alle lessen worden geschorst. Het is écht de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk thuis blijven.

De gezondheidsdeskundigen raden echter ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door grootouders uit de risicogroepen.

Enkel voor de kinderen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door grootouders uit risicogroepen, blijven we een minimum aan opvang verzekeren. In dat geval vragen wij u om per kerende te laten weten of uw kind –eventueel voor bepaalde (halve) dagen- dient opgevangen te worden. Graag deze melding ten laatste tegen zaterdag 16.00u. aan de directie.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 april. Gedurende deze periode worden geen afwezigheden geregistreerd. Er is geen soepbedeling of hotdog en de schoolbus zal niet rijden.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie? · Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. · Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. · Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

SPECIFIEK VOOR GOEZO! Kerkeblokken:

  • Uw kind van de lagere school heeft een herhalingsbundel meegekregen. Hierin staat de leerstof die verplicht gemaakt moet worden om alzo na de vakantie onmiddellijk met nieuwe leerstof te kunnen beginnen. Die bundel blijft nu thuis en wordt na de vakantie mee naar de klas gebracht. Verder is er nog de mogelijkheid om te werken met digitale platformen: Bingel en Kweetet
  • De school heeft nu maar één ingang nl.: de kleuterpoort.
  • Betreft het oudercontact: aanvankelijk was het plan om dit telefonisch te laten doorgaan maar door deze nieuwe maatregelen zal het oudercontact naar latere datum verschoven worden.

Indien u écht geen veilige opvang voor uw kinderen heeft, stuurt u een bericht aan de directie via smartschool met

  • Naam kind
  • Klas
  • Reden noodzaak opvang
  • De dagen dat uw kind opgevangen dient te worden

Indien er wijzigingen of meldingen zijn, komen die zo snel mogelijk jullie kant op.

wij rekenen echt op jullie solidariteit en burgerzin om dit alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Mie Driesen

Directeur a.i.